dilluns, 26 de setembre de 2016

Carregar els aqüífers amb aigües regenerades, proposta del diputat Pep Castells al Parlament

Més per Menorca pretén trobar solucions als nivells de reserva d’aigua després dels avisos sobre la reducció de recursos hídrics per sequera


Pep Castells, diputat de Més per Menorca
  Més per Menorca posa fil a l’agulla per intentar trobar solucions a les advertències fetes recentment sobre la disminució del nivells d’aigua dels aqüífers de la nostra illa. El diputat menorquinista al Parlament, Josep Castells, ha presentat una iniciativa parlamentària per pal·liar la manca d’aigua que s’ha enregistrat en els aqüífers insulars després d’un estiu marcat per la sequera.

  Així, Castells proposa un Projecte pilot de recàrrega de l’Aqüífer des Migjorn Gran, que es proposa que es  dugui terme amb aigües residuals regenerades o depurades i infiltrades de nou als dipòsits naturals subterranis. Segons l’exposició de motius de la Proposició No de Llei de Més per Menorca els raons de la disminució són la manca de pluges durant els darrers mesos, però també l’alta sobreexplotació dels aqüífers durant el període de temporada alta. La combinació d’aquests dos factors comporta una disminució dels nivells piezomètrics als aqüífers i, per tant, s’origina un flux subterrani d’aigua dolça en direcció al mar, un fet que provoca l’entrada d’aigua de la mar als aqüífers i produeix la salinització de les reserves. Una realitat constatada als extrems de l’illa: Maó, Es Castell, Sant Lluís i Ciutadella, on els índexs de potabilitat de l’aigua van baixant, per la qual cosa, a la disminució dels recursos cal afegir-hi la pèrdua de qualitat, amb tot el que açò significa per a la població resident, per a l’oferta turística i per a la declaració que té l’illa de Reserva de Biosfera.

  La suma de tota aquesta problemàtica i la voluntat de plantejar i treballar polítiques sobre els cicles de l’aigua ha dut al diputat Pep Castell, a presentar aquest Projecte pilot per a introduir aigua depurada als aqüífers. La idea primera l’exposà l’enginyer José A. Fayas (antic cap del departament tècnic de la direcció general de recursos hídrics de la CAIB). Es tracta d'introduir aigua depurada als aqüífers per estabilitzar els nivells piezomètrics, equilibrar les reserves i evitar més entrada d’aigua marina a aquest dipòsits naturals.

  Seria un projecte pilot per estudiar la idoneïtat de la mesura. Tanmateix, l’adopció generalitzada d’aquesta solució requeriria la seva inclusió al Pla Hidrològic de les Illes Balears.  De fet, el vigent Pla Hidrològic ja contempla la càrrega artificial dels aqüífers.

  Per tot açò, la proposta de Més per Menorca demana que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern a:

1. Incloure en la propera modificació del Pla Hidrològic de les Illes Balears la construcció d’almenys una planta de regeneració i infiltració d’aigua a l’Aqüífer de Migjorn de Menorca, als sectors de Ciutadella o Maó, respectivament, a partir de les conclusions que s’extreguin de l’estudi contemplat en els punts següents.

2. Dur a terme a partir de 2017 un estudi experimental de càrrega artificial de l’Aqüífer des Migjorn mitjançant la contractació pública d’una planta pilot.

3. Constituir un grup de treball liderat per la direcció general de Recursos Hídrics  amb la participació de tècnics del Consell Insular de Menorca i amb investigadors de la UIB, per programar, executar i avaluar l’estudi experimental.

4. Presentar, si escau conjuntament amb el Consell Insular de Menorca, el projecte d’estudi experimental a la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible per tal que aquest òrgan en proposi la realització i finançament per afavorir, a més, la voluntat d’un turisme sostenible.
Cap comentari :

Publica un comentari