dijous, 22 de setembre de 2016

Per un Pla d’Infraestructures en el qual els consells marquin les prioritats i vegin garantides les inversions

Més per Menorca demana que, paral·lelament a la inversió de 119 milions a Son Dureta, s’invertesqui a Can Misses i Verge del Toro, o bé allà on els propis consells decidesquin


Més per Menorca vol reiterar, i a la vegada puntualitzar, alguns aspectes del Pla d’Infraestructures i que ha estat motiu de debat i controvèrsia tant al si de les sessions de Política General del Parlament com en els mitjans informatius; alhora que cal afegir-hi l’anunci de la presidenta Armengol de destinar 119 milions d’euros a la rehabilitació de Son Dureta, una notícia que ha fet reaccionar a molts sectors i partits.

Més per Menorca demana l’elaboració d’un Pla d’Infraestructures per a les Illes Balears que mantengui el principi d’equilibri territorial i que els consells insulars en siguin participants directes en la seva elaboració. El Pla ha d’assegurar inversions a cada illa de forma equilibrada.

És per açò que la coalició menorquinista surt al pas de l’anunci de la presidenta Armengol sobre la inversió de 119 milions d’euros a Son Dureta. És evident que amb el pressupost actual del Govern de les Illes Balears, una inversió com aquesta absorbirà bona part de la partida del Pla d’Infraestructures d’aquest anys i perjudicarà inversions a altres illes. No es pot acceptar que el Govern prioritzi inversions sense abans garantir que el Pla sigui territorialment equilibrat.

D’aquí que Més per Menorca demani, per no crear desequilibris, que paral·lelament a la voluntat del Govern d’invertir a Son Dureta també ho faci a l’Hospital de Can Misses d’Eivissa i a la Residència inactiva de Verge del Toro de Maó, o bé que els propis consells decidesquin la prioritat i conveniència de les seves inversions.

Ha de ser un Pla anual que garentesqui el principi d’equitat interinsular en el qual cada illa s’hi senti còmoda i justament compensada.

El Govern no pot decidir unilateralment un Pla les inversions del qual pugui afectar altres territoris. El Pla ha d’assegurar que cada illa compti anualment amb inversions que hauran prioritzat els consells, si més no que hi hagin participat.

Més per Menorca demana al Govern l’elaboració del Pla d’Infraestructures, però no pot comprometre recursos econòmics d’aquest Pla abans que aquest sigui aprovat i ratificat pels consells de cada illa.


Cap comentari :

Publica un comentari