dijous, 24 de juliol de 2014

Manifest “Un futur millor és a les nostres mans”

 

Menorca necessita, més que mai, d’una gestió política, a nivell local i insular, que tengui en compte les singularitats de l’illa i que sigui capaç, sobretot, d’escoltar allò que la societat reclama als seus representants, que han d’estar, sempre, al servei dels interessos col·lectius. En aquest sentit, MÉS PER MENORCA considera que la participació ciutadana és, i ha de ser, una eina fonamental en tot aquest procés. Per tant, el diàleg entre les administracions i les associacions i entitats ciutadanes ha de ser constant i fluid, per la qual cosa volem potenciar tots els òrgans de participació existents i crear-ne de nous per tal d’assegurar que la presa de decisions sigui sempre el màxim de consensuada i transparent.
En aquests moments, les directrius del Govern Central i del de la Comunitat Autònoma, que emanen del seu laboratori ultraliberal i més dretà, han prioritzat actuacions de poc o nul valor social, reduint drets i llibertats, potenciant una austeritat desigual, privatitzant serveis com a única alternativa per sortir de la crisi; posant l'accent en els interessos econòmics per damunt de la majoria de les persones i blindant els grans partits polítics a costa de la pluralitat i la diversitat social, en comptes de potenciar el diàleg i el pacte amb els ciutadans.

Així, des de Menorca, s’han impulsat, amb l’excusa de la crisi econòmica, polítiques contra els sectors més febles de la nostra societat, contra els drets socials, contra les llibertats, contra la igualtat de la justícia, contra el territori, contra la llengua i la cultura. Polítiques que dibuixen un nou model territorial i de desenvolupament en què la prioritat és l’urbanisme a la carta i posar l’interès individual davant del col·lectiu. Un model que fa aparèixer noves desigualtats i que potencia l’ individualisme i la competició enfront de la cooperació i que ens aboca al treball precari i temporal. Unes receptes que, en definitiva, només fan recular els drets i el protagonisme de les persones, la seva qualitat de vida, la cohesió social i territorial o la protecció del territori insular.

En aquest context, hem de destacar la vitalitat que, en els darrers temps, els moviments socials han tingut a Menorca. La presa de consciència de la responsabilitat i de la capacitat individual i col·lectiva en la transformació social ha permès que moltes persones hagin canalitzat el seu activisme polític en moviments ciutadans de tot tipus. I, també, i ho hem de tenir ben clar, a favor d’una democràcia real i participativa i contra l’actual sistema de blindatge del poder polític establert.
És entre aquests moviments que, des de fa uns anys també va sorgir el de MÉS PER MENORCA. Un projecte menorquinista que té l’objectiu de fer possible que puguem decidir, des de la nostra illa, sobre qüestions vitals que afecten el territori i la nostra gent. Menorca és un subjecte polític que hem de fer créixer sense exclusions, de forma aglutinadora, participativa i plural perquè els menorquins tenguin la clau del seu futur. El menorquinisme polític pot i ha d’actuar de denominador comú d’un ampli sector social de procedències molt diverses i de posicions ideològiques diferents. El menorquinisme polític ha de ser una suma de sensibilitats, més enllà de la rigidesa de les sigles dels partits polítics, que tenguin en comú entendre Menorca com el nucli central de l’activitat política.

Així, a MÉS PER MENORCA, hi conflueixen persones, alguns moviments socials i un conjunt de partits (que en aquests darrers anys havien apostat per l’obertura i la participació des de baix, a partir d’una organització assembleària), que defensen un model de desenvolupament i de govern per a Menorca molt semblant i amb una idea clau: fer confluir la política ciutadana amb la política institucional. Perquè, recuperar el protagonisme de la política local i insular i fer canvis profunds, no es pot fer d’esquena al moviment ciutadà. És per això que MÉS PER MENORCA valora de forma molt positiva altres nous processos socials que, a través de la participació, es vinculen amb noves formes de fer política.

MÉS PER MENORCA vol treballar en projectes i programes coherents i alternatius, que donin solucions completes, creïbles i a llarg termini als reptes socials, democràtics i mediambientals. Integrar els tres aspectes en les polítiques locals i insular és clau per invertir en un model socioeconòmic que tengui ben present les persones, amb principis i mecanismes senzills i directes de participació ciutadana, horitzontalitat i transparència.
En aquests moments, creix la convicció que l’espai polític menorquinista, d’esquerres, sobiranista i ecologista és la clau per als canvis necessaris a Menorca. I som conscients que, perquè aquest canvi sigui possible, és necessària l’adhesió de les persones i col·lectius que comparteixen aquest projecte. Un projecte que ens ha de permetre recuperar l’esperança. Recuperar, en definitiva, la capacitat d’una vida digna en el si d’una societat més justa.

I és amb aquest esperit que avui feim públic aquest moviment, aquest projecte de MÉS PER MENORCA . I ho feim amb la intenció de sumar totes aquelles persones que defensen i creuen en aquesta Menorca que volem. Amb un esperit positiu i il·lusionant. Perquè, més que mai, la política local i insular s’ha de fer per a les persones.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada