dimarts, 9 de desembre del 2014

Procés de primàries cap de llista


Primàries obertes al Consell Insular de Menorca i al Parlament de les Illes Balears

Aquest procés de primàries obertes a la ciutadaneia, que avui iniciem, ha de donar lloc a la formació de la candidatura mitjançant la qual Més per Menorca concorrerà a les eleccions insular al Consell Insular de Menorca i autonòmica al Parlament de les Illes Balears, per la circumscripció de Menorca.

El procés es farà en dues fases:

a) Una primera fase per a l’elecció de la persona que encapçalarà la candidatura al Consell i al Parlament.

b) Una segona fase, amb posterioritat a la primera i passat un termini de temps no inferior a un mes, la resta de la candidatura al Consell i al Parlament.

Aquestes primàries es regiran pel següent reglament aprovat a l’assemblea del passat 6 de desembre.


Reglament que regula el procés de primàries

Aquest document és el que regula el procés de primàries de Més per Menorca.


Qui pot votar?

Poden participar com a electores i electors les persones que formen part del cens electoral de primàries tancat i publicat de Més per Menorca.


Qui forma part del cens electoral?

1.- De forma automàtica:

- Tots els adherits residents, o hagin residit a Menorca, de Més per Menorca, majors de 16 anys, que havien donat el consentiment per fer públic el seu nom.

2.- Per sol·licitud d’inscripció omplint el formulària d’inscripció:

- Tots els adherits residents, majors de 16 anys, que no havien donat el consentiment per fer públic el seu nom.

- Tots els adherits no residents i que en algun moment ho hagin estat, majors de 16 anys.

- Tots els residents majors de 16 anys no adherits que vulguin formar part del Cens electoral de primàries, que hagin declarat la seva voluntat de compartir el valors de Més per Menorca, respectin el moviment i compleixin amb Bases de funcionament.

Si no formeu part del cens electoral i us hi voleu inscriure ho podeu fer de dues formes:

a) En paper, emplenant el següent full (Full inscripció cens) i fent-lo arribar als membres del Grup motor o enviant-lo a mespermenorca@gmail.com

b) Telemàticament el formulari.


Qui pot presentar candidatura?

Qualsevol  adherit, major d’edat o que serà major d’edat en el moment de les eleccions, que complesqui aquest reglament, els requisits legals per anar a una llista electoral.
Hauran de signar un compomís de càrrec públic i presentar 15 avals d’adherits de Més per Menorca .

El document per poder-vos inscriure com a candidat/ta és el següent: Full presentació candidatura.

El document en el qual s'han de presentar els avals és el següent: Full d'avals.


Calendari a seguir

- De dia 7 a dia 29 de desembre hi ha obert el termini per inscriure's al cens electoral.

- De dia 7 a dia 23 de desembre hi ha obert el termini per presentar candidatura a cap de llista del Consell Insular de Menorca i del Parlament de les Illes Balears.

- Dia 29 de desembre es publicarà el cens provisional i les candidatures provisionals.

- De dia 29 de desembre a dia 2 hi ha obert el termini de reclamacions al cens electoral i a les candidatures.
 
- Dia 3 de gener es publicarà el cens electoral definitiu i les candidatures definitives.

- Dia 4 de gener es celebraran les votacions de cap de llista.

Podeu veure tot el calendari en aquest enllaç.Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada