dimarts, 19 de gener de 2016

MÉS per Menorca ha presentat una iniciativa al Parlament per a garantir l'entrega postal porta a porta a les urbanitzacions de Menorca

MÉS per Menorca vol així instar l'autoritat competent a modificar el Reglament Postal


Donen suport als afectats i reivindiquen la solidaritat i la pinya per defensar els drets de tots els conciutadans. Segons Nel Martí “avui és açò i demà serà un altre greuge, hem d’actuar units per tenir tots plegats més oportunitats”


Concentració de dissabte passat (imatge compartida a les xarxes per l'Associació de Veïns de Cala en Blanes)

El Reglament de Prestació dels Serveis Postals, aprovat mitjançant Reial Decret 1829/1999 i desenvolupat amb el Reial Decret 503/2007, introdueix la figura dels "entorns especials" per a les urbanitzacions que compleixen dos d'aquests tres condicionants:
- Un nombre d'habitants censats per hectàrea igual o inferior a 25
- Un nombre d’habitatges o locals per hectàrea igual o inferior a 10
- Un nombre d'enviaments ordinaris que no supera els 5 setmanals de mitjana
Aquesta novetat legislativa ha fet que urbanitzacions que fins llavors havien rebut el correu de forma individual i personalitzada, ara són considerats "entorn especial" i hauran de rebre els enviaments postals ordinaris mitjançant bústies pluridomiciliàries. Aquesta situació afecta urbanitzacions d'Es Castell com Trebalúger, Cala Sant Esteve, Sínia d’en Riera, Toraixa i Biniarroca; de Sant Lluís com Cala Torret, Biniancolla o Binibèquer, o de Ciutadella com Cala en Blanes, Cales Piques, Los Delfines, Torre del Ram, Cap d’Artrutx, Cala en Bosc i Son Xoriguer.
Així i tot, no totes les urbanitzacions han respost de la mateixa manera. Alguns municipis, com Es Castell i Ciutadella van presentar recursos davant la Comissió de Competència per considerar que la decisió de Correus d'aplicar l'"entorn especial" a alguna de les seues urbanitzacions no era pertinent o no es complien els condicionants prevists. També MÉS per Menorca va presentar iniciatives en aquest sentit en el Parlament de les Illes Balears. A pesar de tot açò, Correus no ha canviat ni reconsiderat la seua decisió, i les associacions de veïns de les urbanitzacions de Ciutadella segueixen reclamant canvis perquè aquesta mesura contemplada en el Reglament de Prestació dels Serveis Postals no les afecti.
Des de MÉS per Menorca donen suport als afectats i reivindiquen la solidaritat i la pinya per defensar els drets de tots els conciutadans. Segons Nel Martí “avui és açò i demà serà un altre greuge, hem d’actuar units per tenir tots plegats més oportunitats”. Volen deixar clar, també, que seguiran explorant totes les vies per tal d’evitar aquesta injustícia, que seria impensable amb un govern espanyol més sensible i raonable.
En qualsevol cas, els menorquinistes consideren que el mecanisme més adequat per a garantir l'entrega postal ordinària porta a porta és modificar el Reglament Postal i flexibilitzar els condicionants de tal manera que només afectin nuclis urbanístics molt dispersos, poc poblats i/o sense un caràcter residencial.
Per aquest motiu, Nel Martí, diputat-portaveu de MÉS per Menorca ha presentat una proposició no de llei per a garantir l'entrega postal porta a porta a les urbanitzacions menorquines.
El primer punt de resolució és específic de Ciutadella, i pretén que Correus reconsideri la seua decisió ja que, a parer dels menorquinistes, en el cas de les urbanitzacions de Ciutadella no es compleixen les condicions d’”entorns especials” previstes en el Reial Decret i el Reglament Postal. 
La segona esmena és general i insta l'Estat a modificar el Reglament Postal perquè no obligui les urbanitzacions de Menorca a acollir-se a la bústia pluridomiciliària.
Aquesta és la proposta de resolució de la Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta l’administració competent en la prestació del servei postal universal que demandi de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, SA, que restableixi el servei ordinari porta a porta a les urbanitzacions contínues de Cala en Blanes, Cales Piques, Los Delfines i Torre del Ram, i Cap d’Artruix, Cala en Bosc i Son Xoriguer en no concórrer en aquestes urbanitzacions la consideració d’”entorn especial”.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a modificar el Reglament de Prestació dels Serveis Postals, aprovat mitjançant Reial Decret 1829/1999, per tal de flexibilitzar els criteris dels anomenats "entorns especials" aplicables a les urbanitzacions, que preveuen que l'entrega d'enviaments postals ordinaris es pugui fer mitjançant bústies pluridomiciliàries. Aquesta flexibilitat ha d'incloure tant l'acord prescriptiu de l'ajuntament del municipi afectat, com la modificació dels condicionants establerts a l'article 37.4.c) del Reial Decret 1829/1999, en els següents termes:
1) modificar el condicionant primer, passant de 25 a 15 el nombre d'habitants censats per hectàrea;
2) modificar el condicionant segon, passant de 10 a 5 el nombre d'habitatges o locals per hectàrea; i
3) eliminar el condicionant tercer.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada