dimecres, 22 de febrer de 2017

El Parlament instarà el Govern espanyol perquè derogui les Lleis Montoro i perquè revisi els ajuts a Fundacions

Les dues propostes de Més per Menorca han obtingut el vot favorable de la majoria a la sessió de la Comissió d’Assumptes Institucionals


Patricia Font i Nel Martí, de Més per Menorca
Dues Proposicions No de Llei presentades per Més per Menorca han obtingut el vot favorable de la majoria a la Comissió d’Assumptes Institucionals. El grup menorquinista demana que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de l’Estat a derogar i a revisar, les conegudes Lleis Montoro. Per una banda, que es derogui la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que afectava l’operativitat econòmica dels municipis; i per altra banda que sigui revisada o modificada la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en la part que afecta als recursos dels ajuntaments. El

També, i en l’altra proposta, es demana que s’insti al Govern l’Estat per eliminar les subvencions que donen diferents ministeris a fundacions lligades o vinculades a partits polítics. En la mateixa línia, sol·licita, alhora, la revisió de la Llei de Finançament dels Partits Polítics, perquè aquesta sigui més transparent i que contempli l’exclusió d’ajudes a entitats que manifesten valors antidemocràtics o en contra els Drets Humans.

La PNL per a la derogació de les Lleis Montoro ha tingut el seu debat, sobretot per part del Grup Socialista, que no ha vist bé dos punts dels quatre, però finalment ha quedat aprovada quant al seu contingut principal.

Quant a l’eliminació de les subvencions per parts d’alguns ministeris a fundacions lligades a partit polítics i la reforma de la Llei de Finançament dels Partits, ha estat aprovada amb més consentiment, encara que el PP PP hi ha votat en contra.

El Portaveu de Més per Menorca al la cambra autonòmica, Nel Martí, s’ha mostrat satisfet per l’aprovació de dues propostes que acabaran a Madrid, si més no, per demostrar el rebuig majoritària de la representació parlamentària balear a unes lleis estatals que afecten els municipis i, per altra banda, que expressen manca de transparència en la concessió d’ajuts. “No pot ser que molts ajuntaments tenguin l’economia sanejada i recursos per fer inversions i contractacions, però aquesta llei no li ho permet, per la qual cosa, afecta els serveis del ciutadans”.

Altrament, Martí entén que la Llei per al finançament dels partits “ha d’evitar que les Fundacions lligades als partits es poguessin beneficiar-se ajudes públiques amb la finalitat d’alimentar l’activitat dels seus partits”.Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada