diumenge, 26 d’abril de 2015

Quarta part del programa electoral: Medi ambient i territori


Més per Menorca derogarà la NTT i acabarà amb l'urbanisme a la carta. També impulsarà la revisió del PTI, respectant el principi de desenvolupament sostenible implícit en la declaració de Reserva de Biosfera

Per a Més per Menorca, aquests quatre anys de mandat del Partit Popular s’han caracteritzat per l’intent de retornar a polítiques territorials desenvolupistes i a projectes de greu afectació al territori. “Açò ho hem vist amb l’aprovació de lleis en el Parlament Balear que van en aquesta línia i també en actuacions a nivell insular com l’aprovació de la Norma Territorial Transitòria, un mecanisme molt qüestionable des del punt de vista legal i que ha significat una passa enrera en el model territorial de Menorca, que reintroduït la possibilitat de l’habitatge en rústic”, diu Maite Salord, candidata al Consell de Menorca.

Actuacions com el projecte desproporcionat d’ampliació de la carretera general, autoritzacions de parcs aquàtics via declaració d’interès general en sòl protegits, aparcaments il·legals construïts pel propi Consell en àrees protegides, són per Nel Martí, candidat al Parlament, “exemples d’aquesta visió poc respectuosa amb el territori”.

Per als menorquinistes “mantenir el paisatge com a valor fonamental de l’economia de Menorca ha de ser l’eix que guii l’actuació de les administracions”. Per aquest motiu en el programa electoral es fan propostes per continuar desenvolupant polítiques de custòdia del territori des de la societat civil, que possibilitin l’equilibri entre desenvolupament, ecologia i protecció del territori, reconeixent tots els serveis ambientals que genera l’agricultura i incentivant la seva producció, implicant els propietaris i les persones que viuen en el camp en la protecció del i el manteniment del territori i el paisatge.

En aquest àmbit, Maite Salord i Nel Martí destaquen dues propostes sobre l’ordenació del territori. “Derogarem la Norma Territorial Transitòria, un instrument que ha servit per distorsionar el model territorial de Menorca, que ha reintroduït la pressió urbanitzadora sobre el sòl rústic i  que ha fracturat el model turístic definit pel Pla Territorial Insular”. I per contra durem a terme “la revisió del Pla Territorial Insular, adaptant el seu contingut en base a l’experiència d’aquest temps, respectant, però, un model que s’ha demostrat coherent amb el desenvolupament sostenible respectuós amb el medi.”

Els candidats de Més per Menorca recorden que ara mateix han passat 12 anys des de l’aprovació del Pla Territorial Insular, quan el mateix Pla estableix que aquesta s’havia de revisar als 10, i Tadeo no ho ha fet.


Tres propostes MÉS

Més per Menorca proposa també:

1.   Impulsar l’aprovació d’un pla insular de la costa, que complementi l’ordenació insular del pla territorial. Els criteris d’aquest pla seran, fonamentalment:

1.1. Dimensionar la capacitat d’amarraments dels ports, a la capacitat d’acollida derivada de la suma de les diferents cales i platges de la costa. Reordenar els amarraments existents actualment i no utilitzats abans de crear-ne de nous. En qualsevol cas, escalonar les noves concessions a fi que hi pugui optar el teixit empresarial local.
1.2. Dotar de serveis de recollida d’aigües residuals als tres ports principals.
1.3. Dotar de recollida de residus sòlids i abastiment de combustibles les següents zones: port de Maó, port de Ciutadella, port de Fornells, cala’n Bosc, cala Galdana, Binisafúller i port d’Addaia.
1.4. Dotar els tres ports principals de zones de manteniment (rascat, pintats de patents, canvi d’olis, etc.) amb sistemes que impedeixin l’arribada d’aquests productes altament contaminants al mar. Gestionar aquests espais amb preus públics. Prohibir la restauració d’embarcacions fora d’aquestes instal·lacions.
1.5. Instal·lar fondejos fixos a les zones que no siguin d’arena lliure de cales i platges on es registri pressió important d’embarcacions.
1.6. Lligar qualsevol nova concessió o reordenació d’espais, a la inclusió d’un servei efectiu de vigilància, que eviti l’actual situació de fondejos incontrolats sobre ecosistemes marins protegits.

2. Impulsar la redacció i aprovació de nous plans especials, prioritzant aquelles ANEI amb major fragilitat. De les 17 àrees naturals d’especial interès de Menorca, tan sols 5 tenen actualment el seu pla especial aprovat.

3. Publicar un inventari insular de camins rurals, per tal de fixar els qui són de titularitat pública i recuperar-ne l’ús com a tals.


Document amb el programa Medi ambient i territori

El programa electoral de Més per Menorca inclou un apartat de "programa obert", que restarà viu durant tot el procés electoral i que permet als ciutadans fer noves aportacions perquè l'assemblea de Més per Menorca les pugui prendre en consideració i incloure dins les propostes electorals, sempre que siguin coherents amb els principis ideològics i programàtics aprovats i vigents. Aquestes propostes les haurà d'assumir l'assemblea de Més per Menorca. A continuació hi ha l'enllaç on podeu fer les propostes concretes de cada àmbit al Programa electoral de Més per Menorca 2015.


Formulari de propostes sobre el programa electoral de Més per Menorca 2015

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada