dissabte, 25 d’abril de 2015

Tercera part del programa electoral: Economia i sectors productius

Gran pacte d’estabilitat i qualitat en l’ocupació
Recuperar drets laborals, formació ocupacional i canvi de model
Impulsarem un canvi de model econòmic per generar més i millor feina.

La darrera enquesta de l’EPA ha posat de manifest que a Menorca hi ha 7.165 aturats. Uns nombres que representen les xifres de la vergonya i del malestar que viu Menorca.

MÉS per Menorca proposa un canvi de model econòmic per a crear més llocs de feina i amb millors condicions. Un canvi de model que per a MÉS passa per un turisme de qualitat, una indústria exportadors i una economia del coneixement. El canvi de model no és una solució de curt termini, però és imprescindible. Maite Salord, candidata de MÉS per Menorca al Consell explica algunes de les mesures que van en aquesta línia:

1. Elaborarem un Pla insular d’equipaments comercials que protegesqui el petit comerç urbà i que sigui un instrument de suport a l’oferta comercial singular i de qualitat, que és un element clau per a la qualitat de vida del menorquins i per a l’experiència satisfactòria dels turistes.

2. Recuperarem el projecte del Parc Bit a Alaior per tal de poder desenvolupar polítiques de recerca i innovació a alt nivell. Afavorirem la instal·lació al parc d'empreses dedicades a la R+D+i, tecnologies de la informació i comunicació. Signarem convenis de col·laboració amb altres parcs científics. Col·laborarem amb altres entitats, com l’IME i altres, que dediquen esforços a la recerca.

3. Fomentarem el sector quaternari de les noves tecnologies de la informació i comunicació,  modernitzant els sistemes de connexió existents (fibra òptica a tota l'illa).


Treball i ocupació, ara

"Hem de fer feina mirant al futur, i el present", diu Nel Martí, candidat al Parlament. "I Açò vol dir afavorir la millora laboral de la població ocupada, incrementar la proporció de les rendes salarials en el conjunt de la renda nacional, protegir el màxim possible la població desocupada forçosa, incrementar els drets socials i garantir els serveis bàsics al conjunt de tota la població insular."

"Apostam per un treball digne i per afavorir la millora quantitativa i qualitativa de les condicions laborals com a mesura de reactivació econòmica. Les polítiques d’austeritat autoritària tan sols han aconseguit incrementar els efectes socials negatius de la crisi i no han facilitat la recuperació promesa. Avui és clar que afeblir i empobrir la demanda interna de la majoria de la població no és una política econòmica sensata, justa i ni tan sols útil.", exposen Salord i Martí. 


Algunes de les propostes relatives a treball i ocupació

1. Recuperarem el diàleg social a nivell insular i a nivell autonòmic per aconseguir un gran pacte d’estabilitat i qualitat en l’ocupació, adequat a la nostra realitat econòmica i geogràfica, fent especial atenció als col·lectius vulnerables: joves, dones, majors de 45 anys, persones en risc d’exclusió, etc.
2. Implicarem el sector públic en les polítiques de creació d’ocupació i foment de les polítiques actives. Recuperarem la Conselleria de Treball.
3. Oferirem una millor qualitat dels serveis d’ocupació i una atenció diversificada segons els demandants.
4. Donarem la màxima prioritat, gran difusió i reforçament del Pla europeu de garantia juvenil.
5. Millorarem la qualificació dels demandants de feina, integrant i homologant els tres tipus de formació (reglada, ocupacional i contínua) de forma que es puguin completar els mateixos nivells formatius per distintes vies.
6. Reclamarem els drets laborals perduts amb la Llei 3/2012 de reforma laboral.


Document amb el programa Economia i sectors productius

El programa electoral de Més per Menorca inclou un apartat de "programa obert", que restarà viu durant tot el procés electoral i que permet als ciutadans fer noves aportacions perquè l'assemblea de Més per Menorca les pugui prendre en consideració i incloure dins les propostes electorals, sempre que siguin coherents amb els principis ideològics i programàtics aprovats i vigents. Aquestes propostes les haurà d'assumir l'assemblea de Més per Menorca. A continuació hi ha l'enllaç on podeu fer les propostes concretes de cada àmbit al Programa electoral de Més per Menorca 2015.


Formulari de propostes sobre el programa electoral de Més per Menorca 2015


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada