divendres, 24 d’abril de 2015

Segona part del programa electoral: Model social i estat del benestar


MÉS per Menorca proposa la Renda mínima garantida per a totes les famílies sense un mínim ingressos, i un pla de xoc contra la pobresa infantil.

Maite Salord, Nel Martí i Miquel Àngel Maria presenten les propostes en matèria de serveis socials: “Les prioritat d'un govern amb Més per Menorca seran les prioritats de les persones"

Avui MÉS per Menorca ha presentat les propostes electorals en matèria de serveis socials (segona part del programa de Més per Menorca). Maite Salord i Nel Martí, caps de llista al Consell i al Parlament, respectivament, i Miquel Àngel Maria, segon a la llista electoral insular, han presentat les principals mesures en matèria social.

La propera legislatura ha de ser la legislatura de la recuperació de drets; de drets culturals, educatius i sanitaris, però també i molt especialment drets socials. “Desenvoluparem i aplicarem la Llei de Serveis Socials en vigor que el govern Bauzá ha tingut paralitzada”, diu Nel Martí. I per fer-ho possible MÉS incrementarà el pressupost de serveis socials a raó d'un 1% anual dels ingressos propis de la comunitat autònoma. Aquesta llei dóna drets socials al ciutadans i ciutadanes, tal com la Renda mínima garantida (uns 500 euros/mensuals, aproximadament, seria la mitjana de les aportacions a les famílies per complementar els seus ingressos, segons els càlculs elaborats a partir de les dades de l'Ibestat) per a totes les famílies sense un mínims d'ingressos  per cobrir les necessitats bàsiques. “Una de les primeres prioritats de qualsevol Govern és que els ciutadans no passin gana, i que les famílies tinguin les necessitats bàsiques cobertes”, defensa Maite Salord.

"Proposam la Renda mínima garantida com a dret de tota persona perquè pugui disposar d'uns ingressos bàsics, però suficients, que garanteixin la cobertura de les necessitats econòmiques per dur una vida digna", explica Nel Martí.

Quantes persones se'n podrien beneficiar? Segons l'Ibestat un 19.8% de la població de les Illes Balears viu per sota el llindar de la pobresa, i un 3.7% de les llars no tenen cap ingrés. Menorca té 37.876 llars, de les quals unes 1.400 no tenen cap ingrés. I aquestes són, sense cap dubte, les primeres que es beneficiarien d'aquesta mesura.

La llei de Serveis Socials també inclou altres prestacions que el Govern Bauzá no ha complert, i que MÉS treballarà perquè siguin una realitat, com que:
- Totes les persones majors de 85 anys que visquin soles tenguin dret a la teleassistència;
- Garantir el servei d’ajuda a domicili  a totes les persones amb dependència si el seu cuidador és una persona major;
- Dotar recursos per a beques socials per menjador pels menors vulnerables o en situació de risc.


Pla de xoc contra la pobresa infantil

Per altra banda, al 45'5% (Obsam) de les llars menorquines hi viuen infants, sector especialment afectat per la crisi. No és estrany per això que Ibestat reculli en el seu darrer informe que la taxa de pobresa infantil a les Illes Balears, i a Menorca, és del 37%.

Més per Menorca proposa un Pla de xoc contra la pobresa, amb especial incidència en la pobresa infantil, que contempli l'habitatge i garanteixi l'alimentació i el subministrament energètic a totes les famílies de Menorca.

El desembre del 2011, unes 280 persones van signar la declaració "Àgora per la Infància", en la qual es recollien una sèrie de propostes per combatre la pobresa infantil. MÉS assumeix i recull aquella declaració i les seves propostes en el seu programa.
Una de les propostes del pla és el de crear un sistema unificat de recollida de dades per tenir una informació exacte i precisa de la realitat social, i del seu impacte sobre la infància a Menorca.


Altres propostes

A més de la Renda mínima, algunes de les propostes que també inclou el programa electoral de serveis socials, redactares en forma de compromisos, són:
- Activarem, com ja es va fer l’anterior legislatura, la llei de dependència. Crearem noves places residencials i noves places de centre de dia.
- Aplicarem mesures de Desnonament Zero per acabar amb tots els desnonaments, i sancionar els bancs que tenguin pisos buits. Impulsarem el lloguer social.


Document amb el programa Model social i estat del benestar

El programa electoral de Més per Menorca inclou un apartat de "programa obert", que restarà viu durant tot el procés electoral i que permet als ciutadans fer noves aportacions perquè l'assemblea de Més per Menorca les pugui prendre en consideració i incloure dins les propostes electorals, sempre que siguin coherents amb els principis ideològics i programàtics aprovats i vigents. Aquestes propostes les haurà d'assumir l'assemblea de Més per Menorca. A continuació hi ha l'enllaç on podeu fer les propostes concretes de cada àmbit al Programa electoral de Més per Menorca 2015.


Formulari de propostes sobre el programa electoral de Més per Menorca 2015


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada