divendres, 5 de febrer del 2016

El Parlament insta el Govern a desbloquejar la concessió i renovació de cartes artesanes

El Decret 41/2014 del Govern envaeix competències del Consell Insular i crea confusió en el procediment a seguir per a la concessió de cartes


Pep Castells: “amb la modificació que demanam al Govern, quedarà clar que la normativa autonòmica serà d’aplicació només quan no hi hagi normativa insular. En el cas de Menorca, per tant, s’aplicarà només la normativa del CIMe, cosa que debloquejarà la concessió de cartes”


El diputat Josep Castells en una intervenció al Parlament
La Comissió d’Economia del Parlament de les Illes Balears ha debatut i aprovat avui una Proposició no de llei (PNL) a favor de l’adopció de diverses mesures que afavoreixin els canals de comercialització de la producció artesana de les Illes. El Grup parlamentari Més per Menorca ha aprofitat aquesta iniciativa per introduir la problemàtica del bloqueig que es pateix a Menorca des de fa uns mesos amb la concessió i renovació de cartes artesanes. Les cartes artesanes són un segell de qualitat que identifica la producció dels artesans i mestres artesans de les diferents Illes.

El Consell de Menorca (CIMe) té atribuïdes, via Estatut d’Autonomia, les competències executives en matèria d’artesania,. En ús d’aquestes competències, el CIMe ha dictat diversos reglaments sobre la matèria. Tanmateix, el passat mes de desembre de 2104 el Govern del PP va aprovar el Decret 14/2014 per homogeneïtzar diversos aspectes reglamentaris en matèria d’artesania. Aquesta norma se solapa amb el reglament insular i ha provocat una confusió sobre la normativa aplicable a la concessió de cartes artesanes, motiu pel qual des de fa uns mesos no es renoven ni concedeixen cartes artesanes.

Per obrir una via de solució a aquesta problemàtica, el diputat de Més per Menorca Josep Castells ha presentat una esmena a la PNL en la que s’insta el Govern a “modificar de forma urgent el Decret 41/2014, de 5 de setembre, per tal de donar-li globalment un caràcter supletori a la reglamentació que cada Consell Insular hagi adoptat en desenvolupament de les seves competències”. Tots els grups parlamentaris han donat suport a la introducció d’aquesta esmena i la PNL ha resultat aprovada per unanimitat. D’acord amb el Reglament del Parlament, el Govern disposa de sis mesos per donar compliment a la proposició.

En acabar la sessió, el diputat Josep Castells ha declarat que “amb la modificació que demanam al Govern, quedarà clar que la normativa autonòmica serà d’aplicació només quan no hi hagi normativa insular. En el cas de Menorca, per tant, s’aplicarà només la normativa del CIMe, cosa que debloquejarà la concessió de cartes”.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada