dilluns, 20 de març de 2017

Josep Castells defensa una Proposició No de Llei per regular els deures escolars fora de l’horari lectiu

El diputat de Més per Menorca ha explicat que cap normativa obliga els alumnes en l’afer i veu convenient que sigui, en tot cas, contemplat als projectes educatiusMés per Menorca, a través del seu diputat Josep Castells, defensarà demà dimarts en sessió parlamentària una Proposició No de Llei per limitar o regular els deures escolars fora de les hores lectives dels centres. En aquest sentit, Castells ha explicat que “en cap cas pretén que la política es pugui immiscir-se en temes pedagògics, però sí que pugui establir que els deures fora de l’horari lectiu responguin a un opció pedagògica plantejada pel propi centre”.
 
La Proposició No de Llei té com a objectiu fonamental que la Conselleria d'Educació prengui les mesures oportunes perquè, a partir del curs 2017-18, com a principi general, els continguts del currículum s'assolesquin en l'horari lectiu. “No hi ha cap norma que imposi als estudiants el deure de fer feines fora de l'horari lectiu”.

Altrament, la mateixa proposta deixa la porta oberta a què els centres incloguin la possibilitat que fora de l'horari lectiu els alumnes puguin dur a terme activitats que els permetin desenvolupar competències alternatives a les que treballen en l'horari lectiu; sempre que siguin en el marc del projecte educatiu; puguin ser conegudes pels pares a l'hora de triar centre; que no responguin, tampoc, a una decisió unilateral del docent, pel simple fet que no té prou hores per acabar el programa, i perquè estiguin planificades i suposin una dedicació raonable i distribuïda en el temps per part dels estudiants. 


Per tant, segons exposa el ponent, “no es pretén que des del Parlament es digui si hi ha d'haver deures, i molt menys com han de ser. “Simplement defensam el drets dels infants a l'oci i a l'educació de qualitat, deixant el tema de la fixació dels deures a l'autonomia de cada centre”.Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada