dimecres, 14 d’octubre de 2015

S'atraca el final de l'aforament!El Parlament aprova la iniciativa de MÉS per Menorca per a modificar l’Estatut i suprimir l’aforament, i instar el Govern central a que faci el mateix amb la legislació estatal


Nel Martí: “L’aforament s’ha convertit en un anacronisme innecessari i injust”

“No només romp el principi d’igualtat, sinó que a més és un obstacle per lluitar contra la corrupció, segons reconeixen els fiscals anticorrupció”.


Dia 17 de setembre del 2014 la Comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament, amb el Govern del president Bauzá, va rebutjar, amb els vots en contra del PP, una proposta del grup MÉS que tenia com a objectiu eliminar la figura de l’aforament, així com la inviolabilitat del rei.

Pocs mesos després, en plena campanya electoral, Bauzá, en una anhel d’aparentar renovació i lluita contra la corrupción, anunciava que un dels punts estrella del seu programa electoral seria l’eliminació de l’aforament dels càrrecs públics.

Avui el Parlament, sense la majoria del PP, ha validat la seva nova posició davant l’aforament. MÉS per Menorca va recollir l’envit que la portaveu del PP, la sra Prohens, va fer el mes de setembre, en el debat de presa de possessió, afirmant que la seva primera proposta parlamentària aniria encaminada precisament a eliminar l’aforament, i va presentar dues iniciatives en aquest sentit. Una d’elles –en forma de proposició no de llei, i que s'ha debatut i aprovat avui en la Comissió d'Assumptes Institucionals- per instar el Govern de l’Estat a impulsar una reforma legislativa àmplia que elimini tant l’aforament com la inviolabilitat del rei del nostre ordenament jurídic, i una altra –en forma de proposició de llei, i que encara ha de ser negociada i pactada pel conjunts de grups parlamentaris- per reformar puntualment l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i modificar els articles 44, 56.7, 57.5 i suprimir la figura de l’aforament per als diputats i diputades de la cambra autonòmica, per al President de la Comunitat Autònoma i per als membres del Govern. Aquesta proposició de llei, atès que suposa una modificació de l’Estatut, no serà admesa a tràmit fins que sigui signada per la majoria de 3/5 parts dels diputats de la cambra. En qualsevol cas, MÉS per Menorca va voler enregistrar un text com a proposta de treball per a negociar entre tots els grups. Lamentablement, la tasca encara no s’ha iniciat.

Per al diputat menorquinista Nel Martí, “a dia d’avui ja no té sentit mantenir la figura de l’aforament ja que és tracta d’una figura anacrònica, obsoleta i innecessària, i a més impedeix que els ciutadans siguin considerats iguals davant la justícia”. El diputat s’ha demanat “per quin motiu uns ciutadans han de dirigir-se al jutjats de primera instància i uns altres al Tribunal Superior?”. Martí ha manifestat que l’aforament “no només romp el principi d’igualtat, sinó que a més és un obstacle per lluitar contra la corrupció, segons reconeixen els fiscals anticorrupció”.

Cal recordar que a les Illes Balears hi ha un total de 300 aforats. D’aquests, 67 són polítics (els diputats, el president del Govern i els membres del Govern) i la resta, 233, jutges i membres de la judicatura.

El diputat del grup  parlamentari MÉS per Menorca ha assegurat que aquesta situació es veu agreujada quan PP i PSOE, com han fet fins ara, elegeixen els jutges que formaran part del Tribunal Suprem, els quals jutjaran els aforats que cometin algun fet il·lícit.

En aquest sentit Martí es demana: “països on no existeix la figura de l’aforament, com ara Alemanya, Regne Unit o els Estats Units, tenen una democràcia de menys qualitat i menys garantista? És evident que no”.

Per altra banda el grup menorquinista també ha inclòs en la proposició no de llei la supressió de la inviolabilitat del Rei, prevista a la Constitució Espanyola. En aquest sentit, Nel Martí ha apuntat que “tots els ciutadans hem de ser iguals davant la llei, independentment de la nostra família”.

Text final

El PP, MÉS per Mallorca, Podem, Gent per Formenera, PSIB, Ciutadans i MÉS per Menorca han consensuat finalment un text, que recull les mateixes propostes de resolució proposades per MÉS per Menorca, però més assumibles per la resta de grups. Aquest és el text aprovat:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a reformar la legislació vigent, inclosa la Constitució espanyola, per tal de modificar i limitar la figura de l'aforament de l'actual ordenament jurídic.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a impulsar una reforma constitucional que limiti i adapti, garantint el principi d'igualtat, la figura de la inviolabilitat del cap de l'Estat.


Els grups parlamentaris expressen la voluntat d'iniciar dins el proper període parlamentari una modificació puntual de l'Estatut d'Autonomia per a eliminar la figura de l'aforament de l'actual marc jurídic de les Illes Balears.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada