divendres, 9 d’octubre del 2015

MÉS per Menorca vol que la Sindicatura de Comptes revisi l’informe de fiscalització electoral del 2007 i que, si s’ha incomplert la Llei electoral, el PP retorni la subvenció pública


Nel Martí, portaveu de MÉS per Menorca: “el PP no només ha incomplert la llei i ha finançat il·legalment la seua campanya electoral, sinó que ha jugat al marge de la llei i fora de les regles del joc democràtic. Ha estafat electoralment els ciutadans, els va robar 10.585 euros per una banda (Cas Scala), i ara volem saber si també ha obtingut subvencions electorals que no els correspon segons la Llei”Segons la confessió de l’exgerent del PP, Fernando Areal, la campanya electoral del 2007 es va finançar de forma il·legal. Concretament Areal explica que es van pagar 72.000 euros en negre a l’empresa Nimbus Comunicación en concepte de publicitat electoral (insercions a premsa, falques de ràdio o publireportatges).

Aquesta actuació suposaria, de confirmar-se, la confessió d’un delicte fiscal, però també d’un possible delicte electoral. Efectivament, com es pot veure en l’Informe de la Sindicatura de Comptes, el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio establert legalment (art. 58 LOREG) és de 134.365’11 euros, i les despeses que s’han considerat a l’efecte del límit en premsa i ràdio, és de 124.981’44 euros. És a dir que, segons l’Informe de fiscalització, el PP no va superar el límit, amb 9.383’67 euros per davall de l’establert. En canvi, emperò, si la confessió feta per Areal es confirma judicialment, amb despeses per valor de 72.000 euros en negre en conceptes d’insercions a premsa, s’hauria superat el límit i per tant s’hauria incomplert la Llei de règim electoral. Les conseqüències en aquest sentit són molt clares (Llei electoral):

Artículo 153
3. A las infracciones electorales consistentes en la superación por los partidos políticos de los límites de gastos electorales les será de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

I en la Llei de finançament de partits s’estableixen les infraccions i les sancions corresponents. Per a MÉS per Menorca és molt lamentable que les infraccions electorals puguin prescriure, com inclou la Llei de finançament de partits, i creu “que s’hauria de canviar”. Aquesta prescripció es recull a:

Cinco. Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las leves a los dos años.


Si es confirma l’incompliment de la Llei electoral per part del PP, independent de que hagi prescrit o no, MÉS per Menorca demanarà a través del Parlament que el Govern reclami el retorn dels doblers aportats al PP com a subvenció electoral.


En qualsevol cas, tant si ha prescrit com si no, si és cert que s’ha incomplert la Llei electoral, el PP ha de retornar la subvenció pública, que és de 1.107.256’63 euros.

En aquest sentit no es pot oblidar que el PP ja va ser condemnat, via sentència del Cas Scala, a pagar 10.585 euros més interessos per rescabalar els recursos que va gastar el Consorci de Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears en traslladar, de Mallorca a Eivissa, prospectes electorals de partit amb doblers públics.

El PP va finançar il·legalment les eleccions autonòmiques del 2007, va utilitzar l’estructura i els recursos de la CAIB, i va fer despeses en B que podrien vulnerar la llei electoral i la llei de partits.

MÉS per Menorca demanarà a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears que revisi l’auditoria i l’informe de fiscalització externa relativa a la comptabilitat del 2007, en base als fets provats i als fets condemnats, tant de la sentència de l’Audiència Provincial de Palma sobre el cas Scala com del cas que ara es tramita i pel qual Areal ha confessat el pagament en negre. També demanarà que aquest nou informe es traslladi al Tribunal de Comptes per tal que actuï per garantir la legalitat.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada