dissabte, 7 de novembre de 2015

TARIFA MÀXIMA UNIVERSAL DE 30 EUROS PER VOLAR ENTRE ILLES


Els grups parlamentaris que donen suport al Govern de Canvi enregistren una Proposició de llei per modificar "puntualment" el REB actualment vigent, i substituir el model actual de descompte de resident per a volar entre illes pel model de tarifa màxima universal de 30 eurosPSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podemos han enregistrat una proposició de llei que, de ser aprovada pel Parlament de les Illes Balears, cosa previsible per tenir majoria suficient, s'hauria de debatre i votar al Congrés de Diputats. En el cas que fos acceptada en el primer debat de presa en consideració, la proposició de llei es tramitaria com qualsevol iniciativa impulsada pels grups polítics del Congrés, on retornaria finalment per convertir-se en llei.

Poder establir la tarifa màxima universal de 30 euros via llei no seria necessari si el Govern de l'Estat la volgués implantar com una millora del sistema, cosa que el REB actual permet; però davant les dificultats per aconseguir que l'Estat prengui el compromís, els grups de suport al Govern de Canvi han decidit encetar la via prevista en l'article 187.2 de la Constitució i 50.2 i 3 de l'Estatut d'Autonomia, d'iniciatica legislativa davant el Congrés dels Diputats.

Val la pena recordar que en el títol I de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears, s'aborden una sèrie de mesures relacionades amb un element molt rellevant del cost d'insularitat, com és el relatiu al cost del transport. A l’article 4, s’estableix que als ciutadans residents de les Illes Balears se’ls aplicarà una reducció de les tarifes dels serveis de transport marítim i aeri per als trajectes interinsulars, que en aquest moment és del 50% el preu del bitllet, sense incloure taxes.

Per als grups signants, qquest model aplicat al transport aeri, basat en la bonificació als viatgers residents a les Illes, s’ha demostrat a dia d’avui que és un model insuficient i ineficient per a garantir el dret de mobilitat entre illes dels residents, i en canvi actua com un fre a la reactivació econòmica que té com a un dels motors principals el turisme.

La proposició de llei proposa modificar l'article 4 amb aquest nou text:

"Article 4. Preus del transport marítim i aeri interinsular de viatgers.

4.1. Als ciutadans residents de les Illes Balears se'ls ha d'aplicar la reducció a les tarifes dels serveis de transport marítim per als trajectes interinsulars a l'arxipèlag de les Illes Balears que és l'aplicable amb caràcter general als arxipèlags de l'Estat espanyol.

4.2. Quant al transport aeri per a trajectes interinsulars a l'arxipèlag de les Illes Balears s'aplicarà la tarifa màxima universal de 30 euros en règim de Declaració d'Obligació de Servei Públic, d'acord amb els requisits mínims següents:

a. Tarifa màxima. La tarifa per trajecte no superarà mai el preu final de 30 euros, incloses les taxes.

b. Universalitat. S’aplicarà a tots els usuaris de cada una de les rutes establertes, amb independència del seu lloc de residència.

c. Es garantiran freqüències, capacitats i horaris adequats i suficients, que donin resposta a les necessitats de mobilitat entre les Illes, així com a l'accés a l'oferta de connectivitat que ofereix l'aeroport de Palma."


Des dels grups que han presentat la iniciativa es vol deixar clar que aquesta és una modificació puntual i diferenciada de la necessària aprovació del nou règim especial, adaptat a l'Estatut del 2007 i contemplat en els Acords del Canvi. "El REB s'ha de canviar, açò està clar; però també està clar que la urgència de posar en marxa una tarifa màxima universal ens obliga a fer una tramitació puntual, diferenciada i urgent".

La iniciativa és impulsada des de Menorca pels diputats Nel Martí, Damià Borràs i Montse Seijas, dels grups parlamentaris MÉS per Menorca, PSIB i Podem.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada