dijous, 2 de juny de 2016

El Parlament insta el Govern a incloure en les seves contractacions criteris favorables als productes agrícoles de les Illes

La mesura s’ha inclòs gràcies a la introducció d’una esmena de MÉS per Menorca a una Proposició no de llei del PI

La Comissió d’Economia del Parlament de les Illes Balears ha debatut avui una Proposició no de llei (PNL) del PI de promoció i foment de productes lactis balears. La PNL proposava fer un pla de conscienciació dels consumidors, a incentivar el consum de llet als establiments públics i a cercar acords amb el sector hoteler. 

El grup parlamentari MÉS per Menorca ha volgut anar més enllà i ha presentat una esmena on es concretava la manera de fer efectiva aquesta mesura. L’esmena té el tenor següent: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer les gestions oportunes perquè en els plecs de condicions dels contractes amb proveïdors de serveis de cuina i menjador es valori favorablement el fet que el prestador del servei elabori els seus menús en base a productes alimentaris de proximitat, com una mesura de foment de la qualitat alimentària, el medi ambient i l’estalvi energètic.

Josep Castells en una intervenció al Ple del Parlament de les Illes Balears

En l’explicació de l’esmena, el diputat Josep Castells ha indicat que l’administració intervé de forma directa o indirecta en l’adjudicació de diversos serveis de manutenció: centres escolars, residències de gent gran i hospitals. Ha reconegut que la mesura és complexa, perquè “es pot considerar que atempta contra la lliure competència, en afavorir productes locals respecte a la resta”. Precisament per açò ha precisat que “la justificació d’aquests criteris han de basar-se en altres valors que són objecte de protecció per la normativa estatal i comunitària, com pot ser el de la qualitat alimentària, la protecció del medi ambient i l’estalvi energètic”.

El portaveu del PI, Josep Melià, ha acceptat l’esmena i el portaveu del PP, Biel Company, ha assenyalat que l’esmena anava en la línia del que disposa la Llei Agrària de Balears i la Llei estatal de la Cadena Alimentària. La proposició, amb l’esmena incorporada, ha estat aprovada per unanimitat.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada