dimarts, 24 de gener del 2017

Menorca rebrà 4,1 milions d’inversió en projectes finançats per l’Impost de Turisme Sostenible

7 projectes han estat adjudicats a la nostra illa, el 13,6% del total de 30 milions que el Govern repartirà als 47 projectes finançats amb el tribut


Camí de Cavalls i Castell de Santa Àgueda

  Menorca, igual que la resta de les Illes Balears, ja coneixen les primeres inversions que ha generat l’aplicació del nou Impost de Turisme Sostenible, o ecotaxa, com més popularment se’l coneix. La comissió tècnica ja ha avaluat les propostes presentades a la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible (CITS) per ser finançats amb els fons recaptats amb el tribut esmentat. Disposa d’un document gairebé tancat en el qual selecciona 47 projectes en total, aprovats ahir al Comitè Executiu, pendent de ratificar per la Comissió (CITS).

 Menorca té adjudicats 7 projectes per un import de 4,1 milions d’euros, el que representa el 13,6% de la quantia total a repartir, que són 30 milions. A Mallorca, l’ITS destinarà el 64,9%; a Eivissa el 19% i a Formentera el 2,4%.


Depuradora de Ciutadella i Convent de Sant Diego d'Alaior

  Tot plegat és el resultat d’aplicar la recaptació de l’ecotaxa en inversions dirigides a beneficiar els efectes del turisme a les nostres illes i a millorar el patrimoni pel que fa al Pla Anual corresponent a 2016. Així, el 79,4% del total va destinat a projectes mediambientals amb un significatiu percentatge a les inversions de la millora de les infraestructures hídriques i del cicle de l’aigua, que s’ha fixat com a objectiu prioritari enguany. La resta, el 20,6% anirà destinat a la recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural, a la recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica; a la millora de la formació i la qualitat de l’ocupació foment de la desestacionalització i l’activació de productes turístics en temporada baixa.


La presidenta del Consell, Maite Salord

Coneguda la selecció de les propostes presentades, la presidenta del Consell Insular de Menorca, Maite Salord, n’ha fet una primera valoració positiva, ja que significa posar en pràctica la recaptació del nou tribut. Salord ha manifestat que “des del primer moment hem donat suport a la implantació d’aquest impost i, a més, creim que el Govern ha fet una bona feina, en tant pocs mesos, per fer-lo realitat i que avui puguem parlar de projectes i finançaments concrets”. La presidenta insular ha volgut agrair la feina de recaptació duita a terme pels establiments hotelers, “tenint en compte les dificultats que ha tingut, considerant que és el primer any que s’aplica, però que, alhora, serà un impost que tindrà més recorregut”. Salord també ha indicat que “en el cas de Menorca, l’assignació de 4,1 milions respon a allò que estava fixat i determinat, si bé hem de lamentar que no s’hagin contemplat els projectes presentats pels ajuntaments, un tema que en properes convocatòries s’hauria de reconduir”.

 Al respecte, indicar que han estat molts els projectes presentats i que es feia molt complicat donar cobertura a totes les propostes. Un total de 237 projectes han optat a les inversions de l’impost, que sumen un total de 185 milions d’euros, quan només n’hi havia disponibles 30.

  Cal tenir en compte, també, que la recaptació total de 30 milions correspon a mig any (a partir del juliol de 2016). El Govern entén que per a 2017, quan l’impost tindrà vigència durant tota l’anualitat, la recaptació total podria ser d’un 60 milions, que suposaria, amb els mateixos percentatges de distribució que enguany, que cada illa podria rebre el doble del que ha rebut en aquesta primera inversió.

Torres de defensa de Sanitja (Es Mercadal) Rambla (Maó)


Els projectes d’inversió directa a Menorca (3,1 milions)


1-Conducció de la dessaladora de Ciutadella al dipòsit de Son Blanc: 583.000€
2-Prova pilot d’injecció d’aigua depurada per recuperació d’aqüífers: 850.000€
3-Consolidació de la muralla del Castell de Santa Àgueda: 118.000€
4-Pla de gestió i recuperació del Camí de Cavalls: 260.000€
5-Rehabilitació de la torre de defensa de Sanitja (Es Mercadal): 250.000€
6-Rehabilitació torre de defensa Rambla (Maó): 177.000€
7-Rehabilitació patrimoni i dotació del convent de Sant Diego: 885.000€

Inversions indirectes mitjançant projectes d’àmbit balear

La Comissió de l’ITS contempla un milió d’euros que també repercutirà a Menorca i que són projectes integrals d’àmbit balear. Seran inversions en matèria d’investigació, recerca, innovació, creació de producte turístic, foment de la desestacionalització o promoció del turisme sostenible en temporada baixa, entre alguns altres.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada