dissabte, 14 de gener de 2017

Més per Menorca demana que les deduccions a famílies amb estudiants fora de l’illa s’apliquin enguany

La Proposició No de Llei dels menorquinistes, a més de ser un punt del programa electoral, també forma part del pacte dels Acord pel Canvi
  Més per Menorca vol que les deduccions per famílies amb estudiants fora de l'illa de residència es comencin a aplicar amb efectes del 2017. Aquesta és una proposta que la coalició menorquinista duia en el seu programa electoral i, alhora, també forma part dels compromisos dels Acords pel Canvi, o sigui el pacte de governabilitat signat per les forces progressistes del Parlament. La voluntat dels signants dels Acords és anar incorporant progressivament diverses deduccions, i Més per Menorca considera que les que afecten a la formació del capital humà no poden esperar més temps, per la qual cosa la proposta pretén accelerar la posada en marxa d’aquests tipus d’ajuda. En aquest sentit Més per Menorca impulsa una PNL (amb intenció que sigui signada per tots els grups que donen suport al Govern) per instar es complesqui amb aquest tema dins l'any 2017.

  És evident que la insularitat és un factor que dificulta i encareix el fet de realitzar estudis superiors. L’oferta de la UIB a les illes menors és encara limitada en moltes disciplines i per altra banda, a Mallorca, tot i tenir la seu universitària, té també té graus universitaris que no s’ofereixen i els interessats en aquests estudis han de sortir fora. Al marge de les despeses habituals per a l’ingrés a les facultats respectives, el major cost és la residència i desplaçaments a fora que la formació acadèmica representa per als estudiants balears.

  Per tot açò, i algunes dificultats més que implica marxar fora, Més per Menorca considera, igualment, que els joves illencs tenen el dret de poder cursar els seus estudis. D’aquí que alleugerir les seves despeses familiars potser un ajut considerable. En aquest sentit, des del Grup Parlamentari, consideram que aplicar deduccions a l’IRPF pot ser una mesura encoratjadora i satisfactòria.

  Per tot l’exposat, Més per Menorca  presenta una PNL perquè el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a:

-Introduir en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques una deducció en la quota íntegra autonòmica de 1.500€ per a cada descendent o adoptat fadrí menor de 25 anys, que depengui econòmicament del contribuent i amb domicili familiar a Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera.

-Establir que la deducció s’apliqui als joves que s’han de desplaçar a una altra illa de les Balears, a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-28) per cursar, a universitats o a centres educatius d’entitat pública, estudis universitaris oficials de grau o màster o de cicle formatiu de grau mitja o de grau superior de Formació Professional, les quals que no s'impartesquin a la seva illa de residència.

-Alhora, s'insta també el Govern de les Illes Balears a definir els requisits que s’han de complir per acollir-se a les esmentades deduccions per poder-les fer efectives en les declaracions de l'IRPF corresponents a l'any 2017.Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada