dimecres, 29 d’abril del 2015

És urgent prendre mesures contra els costos de la insularitat


37 anys esperant el reconeixement i la compensació del cost d’insularitat

El cost de ser illes és de 8.507 milions d’euros a l’any

Maite Salord i Nel Martí recorden que la Constitució Espanyola, a l’article 138.1 fa referència explícita al “fet insular”, com un conjunt de factors que provoquen desequilibris i que s’han de compensar perquè l’Estat garanteixi la realització efectiva del principi de solidaritat (articles 138.1 i article 2).

Tot i que la Constitució Espanyola s’aprovà el 1978, fins el 1998 (vint anys després) el Congrés no aprova la Llei de Règim Especial Balear. Un REB que a efectes pràctics no ha suposat res per a les Illes i per a Menorca. La Llei especifica que la condició d’insularitat i doble insularitat genera un conjunt de desavantatges que han de ser corregits i compensats. En concret, segons aquesta Llei, afecta a:  “El transport; les comunicacions; les condicions d’abastament de les matèries primeres. I tot això provoca un considerable increment del cost de les activitats productives realitzades a els Illes Balears.”


CÀLCUL DEL COST D’INSULARITAT

Per als caps de llista al Consell i al Parlament de MÉS per Menorca, els efectes negatius estan identificats i quantificats. Recentment s’ha presentat un estudi elaborat per la UIB (per un equip de de professors d’Economia, liderats pel Doctor Joan Rosselló) ha quantificat en 8.507 milions d’euros el costos inherents associats a les importacions i exportacions derivats de la insularitat. Les Illes Balears i Menorca incrementarien el seu PIB en un 35% si no estassin separades de la península per la mar.

La insularitat provoca que exportem un 94% menys que la resta de l’Estat i que importem un 52% menys. El cost d’insularitat i molt especialment el de la doble insularitat actuen com un aranzel duaner, que limita les exportacions i les importacions.


PROPOSTA DE MÉS PER MENORCA

A la pràctica, les aplicacions concretes del REB són pràcticament nul·les.

MÉS per Menorca només pactarà amb aquells partits que, a més d'assumir la proposta de la tarifa plana universal en els vols entre illes, també respectin en el Congrés el desenvolupament d’un REB que inclogui mesures per compensar el cost d’insularitat (en dades de Balears):

- El cost de la insularitat real de tots els passatgers que viatgen a les Illes en avió és de 335 M. L’Estat només dóna una subvenció de 85 M.

- El cost de la insularitat real de tots els passatgers que viatgen a les Illes en vaixell avió és de 51M. L’Estat només dóna una subvenció de 13 M.

- L’increment del cost de vida per a tots els illencs, pel fet de viure a una illa és de 877 M.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada